• THE SEARCH ENGINE OF LOCAL ENVIRONMENT

  The centreof trade giveslife

 • THE SEARCH ENGINE OF LOCAL ENVIRONMENT

  When you buy, you pay for labour… Where from?

 • THE SEARCH ENGINE OF LOCAL ENVIRONMENT

  Small industry and commerce are predicting 10 years of life, what do you think?

 • THE SEARCH ENGINE OF LOCAL ENVIRONMENT

  For local shopping and local products

 • THE SEARCH ENGINE OF LOCAL ENVIRONMENT

  Better to distribute wealth purchase to purchase for the Cañoles basin than to accumulate it in the Amazon basin.

 • THE SEARCH ENGINE OF LOCAL ENVIRONMENT

  Local shopping = local benefit

Ajuntament Xàtiva, Regidoria Benestar Social
Av. Jaume I,35 · 46800 - XàTIVA
Schedule
Centre de Dia "Pérez Bruschetti" per a malalts d'Alzheimer
 
Horari:   de 08:30  a  16:30
Agosto cerrado.

 

--------------------------------------
 
Centre de Dia "Pérez Bruschetti" per a malalts d'Alzheimer
Plaça Santa Ana, s/n  |   46800 XÀTIVA  |  
Telèfon 96 227 71 09  |  centrodiaalzheimer@ayto-xativa.es
 
Regidoria de Benestar Social  |  Albereda Jaume I, 35, 2º  |  
Telèfon cita prèvia: 96 228 98 08  |  Excm. Ajuntament de Xàtiva.
 
 

QUÈ ÉS?

El Centre de Dia de malalts d'Alzheimer és un servei socio-sanitari de suport familiar que ofereix, durant el dia, atenció individualitzada en els aspectes higiènics, terapèutics, psicològics i socioculturals a les persones afectades, facilitant la permanència en el seu entorn familiar habitual.

 

QUÈ OFEREIX EL CENTRE?

El Centre preten proporcionar atenció terapèutica diürna mitjançant programes de psicoestimulació global a nivell cognitiu, psicosomàtic i social, per prevenir situacions de major deteriorament físic i/o psíquic.

 

EL CENTRE DISPOSA DE:

- Un equip multi disciplinar per donar una atenció individualitzada a cada    usuari. Auxiliars de clínica - Fisioterapeuta - Treballador social - Tècnic en animació sociocultural - Director
- Unes instal·lacions adequades per dur a terme les activitats que poténcien    l'autonomia personal: sala polivalent, banys geriàtrics, sala de descans,    menjador, bany, vestidor del personal i gimnàs.

 

COL·LABORACIÓ FAMILIAR

La família juga un paper fonamental en la conseccució dels objectius del Centre de Dia.
- Abans d'iniciar el programa s'estableix amb la família un acord sobre les    condicions i carecteristiques del servei a prestar, i es dissenya    conjuntament el Programa individual d'Atenció que s'aplicarà a    l'usuari.
- Durant el desenvolupament del programa es manté un contacte permanent    amb l'equip multiprofessional del Centre.

 

 

 

¿QUÉ ES?

El Centro de Día de enfermos de Alzheimer es un servicio sociosanitario de apoyo familiar que ofrece, durante el día, atención individualizada en los aspectos higiénicos, terapéuticos, psicológicos y socioculturales a las personas afectadas, facilitando la permanencia en su entorno familiar habitual.

 

¿QUÉ OFRECE EL CENTRO?

El Centro pretende proporcionar atención terapéutica diurna mediante programas de psicoestimulación global en el ámbito cognitivo, psicosomático y social, para prevenir situaciones de mayor deterioro físico y/o psíquico.

 

EL CENTRO DISPONE DE:

- Un equipo multidisciplinar para dar una atención individualizada a    cada usuario.Auxiliares de clínica - Fisioterapeuta - Trabajador social - Técnico en animación sociocultural - Director
- Unas instalaciones adecuadas para llevar a cabo las actividades    que potencian la autonomía personal: sala polivalente, baños    geriátricos, sala de descanso, comedor, baño, vestuario del    personal y gimnasio.

      

  

  

COLABORACIÓN FAMILIAR

La familia juega un papel fundamental en la consecución de los objetivos del Centro de Día.
- Antes de iniciar el programa se establece con la familia un acuerdo    sobre las condiciones y características del servicio a prestar, y se    diseña conjuntamente le Programa individual de Atención que se    aplicará al usuario.
 
- Durante el desarrollo del programa se mantiene un contacto    permanente con el equipo multiprofessional del Centro.

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
Servei de mediació, llengua de signes i interpretació.
Horari:    dilluns de 08:00h a 15:00h i de 17 a 19h
Dimarts a dijous, de 08:00h a 15:00h 
Els tècnics intèrprets de llenguatge de signes de l'Ajuntament atenen a persones amb discapacitat auditiva per facilitar-lso les gestions administratives que es duen a terme a les dependències municipals. Aquestos tècnics també spocupen de l'acompanyament i mediació en  qualsevol tràmit que l'usuari necessite.
 
WHERE WE ARE?

Av. Jaume I,35 · 46800 - XÀTIVA

This website uses cookies to collect information to help optimize your visit. See information about the use of cookies in our Cookies Policy. If you continue browsing our website, we believe you accept its use. Agree