• EL BUSCADOR DE LA COMARCA

  ¿Compra compulsiva? o Compra consciente !!

 • EL BUSCADOR DE LA COMARCA

  Para salir de la crisis: imaginación y creatividad cerca de ti

 • EL BUSCADOR DE LA COMARCA

  A la pequeña industria y comercio les pronostican 10 años de vida, tu que crees?

 • EL BUSCADOR DE LA COMARCA

  Mejor repartir riqueza compra a compra por la cuenca del Cañoles que acumularla en la cuenca del Amazonas.

 • EL BUSCADOR DE LA COMARCA

  El Centro DEL Comercio da vida

 • EL BUSCADOR DE LA COMARCA

  El beneficio de la economía de proximidad, se queda en el entorno local

 • EL BUSCADOR DE LA COMARCA

  Compra local = Beneficio local

 • EL BUSCADOR DE LA COMARCA

  Por la compra aquí y de aquí

 • EL BUSCADOR DE LA COMARCA

  Alimentar a grandes empresas = más riesgo de dependencia

 • EL BUSCADOR DE LA COMARCA

  Cuando compras pagas mano de obra... ¿de dónde?

Ajuntament Xàtiva, Regidoria Benestar Social
Av. Jaume I,35 · 46800 - XàTIVA
Horario
Centre de Dia "Pérez Bruschetti" per a malalts d'Alzheimer
 
Horari:   de 08:30  a  16:30
Agosto cerrado.

 

--------------------------------------
 
Centre de Dia "Pérez Bruschetti" per a malalts d'Alzheimer
Plaça Santa Ana, s/n  |   46800 XÀTIVA  |  
Telèfon 96 227 71 09  |  centrodiaalzheimer@ayto-xativa.es
 
Regidoria de Benestar Social  |  Albereda Jaume I, 35, 2º  |  
Telèfon cita prèvia: 96 228 98 08  |  Excm. Ajuntament de Xàtiva.
 
 

QUÈ ÉS?

El Centre de Dia de malalts d'Alzheimer és un servei socio-sanitari de suport familiar que ofereix, durant el dia, atenció individualitzada en els aspectes higiènics, terapèutics, psicològics i socioculturals a les persones afectades, facilitant la permanència en el seu entorn familiar habitual.

 

QUÈ OFEREIX EL CENTRE?

El Centre preten proporcionar atenció terapèutica diürna mitjançant programes de psicoestimulació global a nivell cognitiu, psicosomàtic i social, per prevenir situacions de major deteriorament físic i/o psíquic.

 

EL CENTRE DISPOSA DE:

- Un equip multi disciplinar per donar una atenció individualitzada a cada    usuari. Auxiliars de clínica - Fisioterapeuta - Treballador social - Tècnic en animació sociocultural - Director
- Unes instal·lacions adequades per dur a terme les activitats que poténcien    l'autonomia personal: sala polivalent, banys geriàtrics, sala de descans,    menjador, bany, vestidor del personal i gimnàs.

 

COL·LABORACIÓ FAMILIAR

La família juga un paper fonamental en la conseccució dels objectius del Centre de Dia.
- Abans d'iniciar el programa s'estableix amb la família un acord sobre les    condicions i carecteristiques del servei a prestar, i es dissenya    conjuntament el Programa individual d'Atenció que s'aplicarà a    l'usuari.
- Durant el desenvolupament del programa es manté un contacte permanent    amb l'equip multiprofessional del Centre.

 

 

 

¿QUÉ ES?

El Centro de Día de enfermos de Alzheimer es un servicio sociosanitario de apoyo familiar que ofrece, durante el día, atención individualizada en los aspectos higiénicos, terapéuticos, psicológicos y socioculturales a las personas afectadas, facilitando la permanencia en su entorno familiar habitual.

 

¿QUÉ OFRECE EL CENTRO?

El Centro pretende proporcionar atención terapéutica diurna mediante programas de psicoestimulación global en el ámbito cognitivo, psicosomático y social, para prevenir situaciones de mayor deterioro físico y/o psíquico.

 

EL CENTRO DISPONE DE:

- Un equipo multidisciplinar para dar una atención individualizada a    cada usuario.Auxiliares de clínica - Fisioterapeuta - Trabajador social - Técnico en animación sociocultural - Director
- Unas instalaciones adecuadas para llevar a cabo las actividades    que potencian la autonomía personal: sala polivalente, baños    geriátricos, sala de descanso, comedor, baño, vestuario del    personal y gimnasio.

      

  

  

COLABORACIÓN FAMILIAR

La familia juega un papel fundamental en la consecución de los objetivos del Centro de Día.
- Antes de iniciar el programa se establece con la familia un acuerdo    sobre las condiciones y características del servicio a prestar, y se    diseña conjuntamente le Programa individual de Atención que se    aplicará al usuario.
 
- Durante el desarrollo del programa se mantiene un contacto    permanente con el equipo multiprofessional del Centro.

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
Servei de mediació, llengua de signes i interpretació.
Horari:    dilluns de 08:00h a 15:00h i de 17 a 19h
Dimarts a dijous, de 08:00h a 15:00h 
Els tècnics intèrprets de llenguatge de signes de l'Ajuntament atenen a persones amb discapacitat auditiva per facilitar-lso les gestions administratives que es duen a terme a les dependències municipals. Aquestos tècnics també spocupen de l'acompanyament i mediació en  qualsevol tràmit que l'usuari necessite.
 
¿DÓNDE ESTAMOS?

Av. Jaume I,35 · 46800 - XÀTIVA

Este sitio utiliza cookies para almacenar información para optimizar tu visita. Lee información acerca el uso de cookies en nuestro Política de cookies. Si continúas navegando por el sitio, entendemos que aceptas su uso. De acuerdo